Var tionde vårdplats försvinner i sommar

Varje år står sjukvården inför stora utmaningar när personalen börjar plocka ut sin semester.

I Skåne kan upp emot tio procent av vårdplatserna komma att stängas.

Men Region Skåne räknar ändå med att patienterna inte kommer påverkas.

– Är man sjuk ska man kontakta sjukvården, säger Alf Jönsson, regiondirektör. 

Author: