Tyske journalistens frustration: ”Måste förklara för tyskarna”

Den tyske journalisten vill förstå varför Sverige har så många fler dödsfall per miljon invånare än Tyskland och andra nordiska länder – men får inget svar, menar han. 

– Tyskarna är väldigt förvånade över att svenskarna går den här vägen, säger Christian Stichler, Skandinavienkorrespondent på ARD.

Author: