Glupskt svart hål observerat på rekordavstånd

Astronomer har lyckats fånga hur ett svart hål först slukar en stjärna och sedan kastar ut resterna i en jetstråle. 

Fenomenet är det mest avlägsna i sitt slag som har observerats.

Author: