Försvarsministern: Delar Norges bild om läget

Norge skärper sin beredskap och menar att säkerhetsläget är det allvarligaste på många år.

Sveriges nye försvarsminister instämmer i bedömningen.

– Vi delar bilden att det här är ett utav de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena på årtionden, säger Pål Jonson (M) till Sveriges Radio Ekot.

Author: