Dubbla hotet mot Sveriges Natoansökan

Ungern går nu ut och försvarar Turkiets hållning gentemot Sverige i Natofrågan.

Länderna är de enda som inte godkänt Sveriges ansökan.

Enligt Magnus Christiansson på Försvarshögskolan – som kallar bägge länder proryska – är agerandet inte särskilt förvånande.

– Det är ett slags ödets ironi, man tar parti för en muslimsk vrede. 

Author: