Är du drabbad av corona?

Coronapandemin påverkar liv och hälsa och drabbar många svenskar. Människors livsverk slås i spillror och anhöriga, vänner och kolleger insjuknar och försvinner till följd av covid-19. 

Expressen söker människorna bakom siffrorna – för att ge fler en chans att förstå och påminna om varför vi skyddar oss själva och andra.

Vill du berätta din historia? Mejla till gusten.holm@expressen.se. 

Author: